B&W van Laarbeek hebben van de vergunninghouder een verzoek ontvangen om de gehele omgevingsvergunningen van de nertsenfokkerij aan de Herendijk 24 en de Herendijk 30 in Beek en Donk in te trekken. Na intrekking is er geen sprake meer van een inrichting. Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 8 juni ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop de stukken zijn in te zien, wordt verwezen naar de website van de gemeente.