De gemeente Laarbeek heeft een verzoek gekregen om de horecalocatie Kerkstraat 22 in Beek en Donk om te zetten naar een woongebouw met vijf appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Omzetting van horeca naar wonen past volgens de gemeente binnen het beleid omdat de locatie buiten het aangewezen centrumgebied (Heuvelplein) ligt. Het college stemt in met het plan, onder de voorwaarde dat het plan meer in overeenstemming wordt gebracht met de directe omgeving.