De 115 vluchtelingen die sinds 14 september in muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk verbleven, zijn weer weg. Woensdag vertrokken zij naar een nieuwe locatie in Mierlo. Veel buurtbewoners, partner-organisaties en andere vrijwilligers hebben zich de afgelopen weken ingespannen om deze mensen een fijne tijd te bezorgen. Er werd veel georganiseerd en er was begeleiding. Dankzij de goede onderlinge samenwerking en inzet is het verblijf daardoor heel goed verlopen.