Het plotseling eindigende voetpad naast de Vogelenzang in Lieshout blijft de gemoederen bezighouden. Dat wijkbewoners moeten een stuk over de rijweg om verderop weer bij de voetpaden te komen. Uit een door de Dorpsraad Lieshout gehouden enquête blijkt dat 87,2% van de respondenten vindt dat de voetpaden aan dienen te sluiten op de nieuwe voetpaden. De Dorpsraad zal de uitkomsten van dit onderzoek met de gemeente delen en aandringen op een snelle en complete oplossing.