Om tot een ontwikkeling van de inbreidingslocatie Mariastraat 18-22 in Mariahout te komen is een voorbereidingskrediet van 1.600.000 euro noodzakelijk. Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad en dus de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, wordt door middel van een raadsvoorstel het voorbereidingskrediet aangevraagd. Het college stelt de raad voor genoemd bedrag aan  voorbereidingskrediet voor plan Mariastraat 18-22 in Mariahout beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Grondexploitatie.