Het college van Laarbeek heeft het voornemen een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op Ten Bleek in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 21 januari  tot vrijdag 4 maart ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling, telefoon 0492 469 700.