Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft het voornemen om een (brom)fietspad in te stellen op de Vonderweg in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 14 januari tot vrijdag 25 februari ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.