Binnenkort zijn er bij de gemeente Laarbeek diverse commissievergaderingen. In de commissie ruimtelijke zaken staan o.a. ontwikkelingen rondom een bestemmingsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda. In de commissie sociale zaken wordt de aanpak van energiearmoede besproken. Ook wordt aanpassing van verordeningen besproken betreffende organisaties waar de gemeente aan verbonden is, zoals Senzer en het regionale veiligheidsteam. Iedere inwoner van Laarbeek is welkom voor een voorbespreking van politieke groepering ABL op 10 oktober om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk.