Donderdagavond 10 maart is de (laatste) gemeenteraadsvergadering. Politieke groepering De WerkGroep bespreekt die vergadering voor op maandagavond 7 maart om 20:00 uur in het Buurthuis in Mariahout. Voor het eerst in lange tijd is er weer de mogelijkheid van een fysiek vooroverleg. Op de agenda staan onder andere voorstellen voor een gecombineerde papierinzameling; voor een krediet voor aanschaf van een beveiligingssysteem Bemmer IV; voor een krediet voor de herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel; voor de ontwikkeling van woningbouwplan Klokkengieterij en bijbehorende grondexploitatie; de kadernota van BSOB.