Ter voorbereiding op de commissievergaderingen die volgende week in Laarbeek worden gehouden, houdt Algemeen Belang Laarbeek maandag 16 mei een vooroverleg. Aan de orde komen de onderwerpen die worden behandeld tijdens de commissie Ruimtelijke Zaken en de commissie Sociale en Algemene Zaken. Iedereen kan dit overleg bijwonen en zijn mening geven. Het overleg vindt plaats in de Kapelstraat 34 in Beek en Donk en begint om 20.00 uur. De complete agenda’s van de commissievergaderingen zijn te vinden op laarbeek.nl onder bestuur en organisatie.