Politieke groepering Algemeen Belang Laarbeek houdt op maandag 9 mei om 20:00 uur een vooroverleg over de komende gemeenteraadsvergadering aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk. Iedere geïnteresseerde wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Op de agenda o.a. het aanstellen van de commissieleden voor de komende bestuursperiode en het invullen van de deelnemers namens de gemeenteraad voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen. De complete agenda van de raadsvergadering staat op www.laarbeek.nl onder bestuur en organisatie op de vergaderkalender van 12 mei.