Na de eerste verkenning voor de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van Laarbeek is de informateur in de volgende fase. Hij gaat verder met het verkennen van een mogelijke coalitie van PNL, De Werkgroep en ABL. Met name ABL heeft aangegeven dat deze optie eerst verkend moet worden om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Hierbij kwamen deze drie partijen met 6, 4 en 4 raadszetels als grootste uit de bus. Met deze verkenning is nu nog niet bepaald dat deze coalitie beklonken is.