Weet je dat je met relatief eenvoudige maatregelen rondom jouw huis of erf een betere leefomgeving kunt maken voor insecten, vogels en andere dieren? Door bijvoorbeeld het planten van (fruit)bomen of het aanleggen van een houtwal, poel of insectenhotel zorg je voor meer voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Bovendien vormt jouw omgeving daarmee een belangrijke tussenstop naar andere, grotere leefgebieden voor deze dieren. Allemaal goed voor de biodiversiteit. Kijk op de website van Waterschap Aa en Maas voor de subsidiemogelijkheden.