Om te weten of de gemeente Helmond voldoende democratisch werkt, of er voldoende draagvlak is voor de wijze waarop zij besluiten neemt en uitvoert en of de inwoners voldoende mogen meedenken en -beslissen, heeft zij de Quick Scan Lokale Democratie ingezet. De inwoners kunnen tot 7 februari een vragenlijst invullen op helmond.nl/democratie. De vragenlijst is bestemd voor zowel inwoners als raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Het rapport dat daaruit voortvloeit wordt gebruikt om te samenwerken aan een nog betere lokale democratie. Bron: gemeente Helmond.