Binnen het ontwikkelde bedrijventerrein Bolle Akker en de woonwijk Neerakker fase 1 in Gemert-Bakel is onvoldoende ruimte voor waterberging aanwezig. Dit leidt tot problemen bij hevige regenval. Daarom dient er extra waterberging gerealiseerd te worden. Voor de realisatie van een waterberging is inmiddels al een perceel grond aangekocht. De totale kosten bedragen 265.000 euro. De commissie Ruimte en Mobiliteit buigt zich hierover op woensdag 29 juni.