Het is droog. De grondwaterstanden zakken en op sommige plekken vallen sloten en beken droog. Waterschap Aa en Maas heeft daarom maandag de waterbuffer in Laarbeek opengezet om het achterliggende gebied van water te voorzien. Het water loopt via gemaal Boerdonk de Aa in en stroomt vervolgens via gemaal de Veluwe naar de Leijgraaf. Het is de eerste keer sinds de aanleg van de waterbuffer dat het opgevangen regenwater ook daadwerkelijk wordt ingezet bij droogte.