De PvdA-fractie van de Laarbeekse gemeenteraad stelde het college van B&W een vraag naar aanleiding van wateroverlast in een woning aan de Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. In het schriftelijke antwoord geeft het college aan dat de acute klacht op korte termijn wordt onderzocht en dat er op langere termijn een regenwaterriool zal worden aangelegd in de Broekelingstraat.