Vanaf 1 april begint het waterschap incidenteel met maaien. Daarbij wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Het jaarlijks maaionderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit gebeurt grotendeels in twee grote maairondes later in het jaar. Om het waterpeil goed te reguleren, ontkomt het waterschap er niet aan om op sommige plekken al vroeg in het voorjaar te maaien. Daarbij wordt er goed op gelet dat er geen broedende vogels verstoord worden.