Logo Waterschap Aa en maas

Waterschap Aa en Maas meldt dat het door droogte genoodzaakt is vispassages te sluiten. Zo wordt water vastgehouden in de beken dat anders door de vispassage wegstroomt. Voor vissen betekent dit dat ze bij de passages nu niet verder kunnen zwemmen. Daardoor kan een ‘opstopping’ van vissen ontstaan. Regelmatig controleren van vissen is dan noodzakelijk. Indien nodig wordt tijdelijk water aangevoerd, zuurstof in het water gespoten of worden vissen verplaatst. Ook rond Laarbeek en Gemert-Bakel is een aantal vispassages gesloten.