Waterschap Aa en Maas waarschuwt zwemliefhebbers om niet vanaf een brug of een stuw in het water te plonsen. Dat lijkt leuk, maar is levensgevaarlijk. In droge periodes is het waterpeil lager en is het water niet overal even diep. Doordat het water vaak troebel is, kun je niet zien hoe diep het is en of er iets op de bodem ligt. Zo kun je pijnlijk terechtkomen op een fiets of andere voorwerpen. Zwemmen bij bruggen, stuwen, aanlegsteigers en hekwerken mag sowieso niet.