De website van Laarbeek Actief is helemaal vernieuwd. Je kunt er het aanbod vinden op het gebied van sport, jongeren, cultuur en vitaliteit. Ook de Laarbeekse verenigingen kunnen gebruik gaan maken van Laarbeekactief.nl om hun activiteiten te promoten. De voorwaarde is dat de activiteit past onder een van de kopjes (sport, jongeren, cultuur en vitaliteit) en geen commercieel hoofddoel heeft. Plaats je sporttoernooi, concert, lezing of ander ‘event’ gerust op de website. www.laarbeekactief.nl bundelt het Laarbeekse aanbod van sport, cultuur en welzijn.