In slechts zeven Nederlandse gemeenten zijn vrouwen in de meerderheid in de plaatselijke gemeenteraad, aldus de recentelijk door de stichting ‘Stem op een vrouw’ gepubliceerde cijfers. Als je kijkt naar het gemiddelde van de hele provincie, dan zit Brabant met 28,3% onder het landelijk gemiddelde. Alleen in Zeeland en Limburg ligt het percentage nog lager. In Laarbeek is het vrouwenaandeel slechts 10,5 procent (17 mannen, 2 vrouwen), in Gemert-Bakel 26,1 procent (17 mannen, 6 vrouwen) en in Helmond 27 procent (27 mannen en 10 vrouwen). Bron: ED.