Mensen in Laarbeek die last hebben van een psychische of psychiatrische aandoening zoals een angststoornis, depressiviteit, verslaving of ernstige stress, kunnen zich aanmelden bij sociaalteam@laarbeek.nl. Doordat er extra aandacht en ondersteuning wordt geboden op de werkvloer kan men fijner en beter werken, wat het werkplezier verhoogt. Uit onderzoek is gebleken dat psychisch kwetsbare mensen gelukkiger worden als ze een baan hebben. Er is ook informatie te vinden op senzer.nl/werkzoekende.