Mensen in Laarbeek die last hebben van een psychische of psychiatrische aandoening zoals een angststoornis, depressiviteit, verslaving of ernstige stress, kunnen contact opnemen met het Sociaal Team Laarbeek. Doordat er extra aandacht en ondersteuning wordt geboden op de werkvloer kan men fijner en beter werken. Uit onderzoek is gebleken dat psychisch kwetsbare mensen gelukkiger worden als ze een baan hebben. Voor meer informatie kan gemaild worden naar sociaalteam@laarbeek.nl of kijk op senzer.nl/werkzoekende.