Vandaag zijn de wethouders in Gemert-Bakel benoemd. Wilmie Steeghs (Dorpspartij) en Willeke van Zeeland (CDA Gemert-Bakel) blijven aan.  Nieuw zijn Martien Bankers (Lokale Realisten) en Hanneke Coppens (CDA Gemert-Bakel). Samen met burgemeester Michiel van Veen vormen zij de komende vier jaar het college. Het coalitieakkoord ‘Samen Goed Doen’ focust op samenwerken, de goede dingen doen en plannen van papier naar de praktijk brengen, aldus de gemeente. Het volledige coalitieakkoord met voorlopige portefeuilleverdeling staat op de website van de gemeente Gemert-Bakel.