De kandidaat-wethouders van de gemeente Laarbeek zijn bekend. Het zijn Monika Slaets-Sonneveldt (ABL), Ron van den Berkmortel (PNL) en Joan Briels (De Werkgroep). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord en hierbij is ook serieus geluisterd naar de standpunten en accenten van de overige partijen CDA, PvdA en Ouderen Appèl/Hart voor Laarbeek. Op 12 mei presenteert het nieuwe college dit akkoord en worden de wethouders in de raadsvergadering geïnstalleerd. Dan zal ook de portefeuilleverdeling bekend zijn.