In de raadsvergadering van donderdag 12 mei zijn de wethouders Monika Slaets (ABL), Ron van den Berkmortel (PNL) en Joan Briels (De Werkgroep) geïnstalleerd. De coalitie van ABL, de Werkgroep en PNL presenteerde verder het bestuursakkoord 2022-2025. In het akkoord, via een link op de gemeentelijke website in te zien, staan de speerpunten van het college voor de komende vier jaar.