De raad van Laarbeek wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Bijenweg – Pater van der Burgtweg in Beek en Donk’ gewijzigd vast te stellen en voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Ter plekke is een agrarische bedrijf met twee bedrijfswoningen gevestigd. Het plan voorziet in het afsplitsen van de tweede bedrijfswoning en deze te herbestemmen tot Wonen. Het overblijvende deel behoudt de bestemming Agrarisch bedrijf waarbij slechts één bedrijfswoning is toegestaan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.