Om in Laarbeek veranderingen aan te brengen aan een woning, kavel of pand wat in strijd is met het geldende bestemmingsplan moet een principeverzoek worden ingediend. Hierin moet worden toegelicht hoe de huidige situatie is, wat de gewenste toekomstige situatie is en hoe dit tot stand gaat komen. Dit verzoek kost 857 euro aan legeskosten die worden verrekend zodra het verzoek wordt goedgekeurd. Momenteel is er een wachtlijst waarop het verzoek terecht zal komen. Alle informatie is te vinden op laarbeek.nl/principeverzoek.