In verband met de te verwachten tijd die nodig is om agendapunten goed te kunnen behandelen, is de planning van de vergaderingen van de Laarbeekse gemeenteraad veranderd. Dinsdag 30 augustus om half acht is er een thema-avond over beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De eerder op deze dag geplande beeldvormende avond wordt doorgeschoven naar woensdag 7 september, ook om half acht. Behandeld worden een voorstel tot vaststelling van de Lokale Energiestrategie Laarbeek, actualisatie van het beleid Grootschalige Opwek en beëindigen Voorkeursrecht Gemeenten.