B&W van Gemert-Bakel heeft het wijzigingsplan ‘Rootvlaas 1 in Bakel’ ongewijzigd vastgesteld. Het plan heeft zes weken lang ter inzage gelegen. Namens de eigenaar was een wijzigingsplan ingediend om de geldende bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ te wijzigen naar ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’. Omdat hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is, heeft de eigenaar het college verzocht om het wijzigingsplan in procedure te brengen. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 25 mei gedurende zes weken in het gemeentehuis ter inzage of kijk op ruimtelijkeplannen.nl.