De gemeente Gemert-Bakel meldt dat de zomervakantie voor mensen met huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo soms een tijdelijke verandering van hulp, tijd of taken betekent. Geprobeerd wordt de huishoudelijke hulp zoveel mogelijk te laten doorgaan. In overleg met de klant komt de hulp mogelijk echter minder vaak, heeft die minder tijd of voert die tijdelijk minder taken uit. De aanbieders nemen zelf contact op over de invulling tijdens de vakantieperiode. Met vragen kan men terecht bij de aanbieder of vaste hulp.