TRC Advocaten diende bij de gemeente Laarbeek een Wob-verzoek in voor de verstrekking van rapporten over het toezicht dat de Omgevingsdienst voor die gemeente uitvoert bij Artex in Aarle-Rixtel. Het college is voornemens de gevraagde informatie geanonimiseerd te verstrekken en Artex als derde-belanghebbende in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.