Bij Dorpsraad Lieshout is ‘wonen’ één van de vaste aandachtsgebieden. Daarvoor heeft zij een werkgroep in oprichting die zich met alle woononderwerpen bezig gaat houden. Deze werkgroep kan nog uitgebreid worden., bij voorkeur met jongeren. Doel van de werkgroep is het leggen van contacten met partijen zoals de gemeente en woCom die als aanbieder van sociale huurwoningen belangrijk is bij de woningtoewijzing. Er is een ‘Informatiekaart woningzoekenden’ waar alle informatie op staat. Deze is digitaal beschikbaar via wocom.nl en wooniezie.nl.