Het college van Laarbeek heeft vrijdag 18 maart een anterieure overeenkomst gesloten voor het realiseren van 63 grondgebonden woningen en appartementen in en rondom Klokkengieterij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. De overeenkomst is aangegaan met Interesting Vastgoed uit Eindhoven. Het betreft een overeenkomst tussen partijen op basis van het burgerlijk recht. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van maandag 28 maart gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het is ook digitaal in te zien via laarbeek.nl onder ‘Inwoners’.