Om de komende raadsperiode het woningtekort in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) aan te pakken moet de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties versterkt worden. Om de regio verder te laten groeien is het beschikbaar hebben van voldoende betaalbare huurwoningen een belangrijke voorwaarde. De dertien samenwerkende woningcorporaties die actief zijn in de 21 gemeenten roepen de lokale politiek op om samen werk te maken van de woningbouwopgave. De woningcorporaties hebben de ambitie om tot 2026 de woningbouwproductie te laten groeien tot 2.000 nieuwe woningen per jaar.