De gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten, Deurne en Someren hebben woensdagmiddag de nieuwe/geactualiseerde Woonafspraken de Peel ondertekend. De afspraken uit 2020 zijn geactualiseerd omdat de provincie inmiddels meer ruimte biedt voor extra woningbouw in de kernen (bestaand stedelijk gebied). In de Woonafspraken is vastgelegd dat de Peelgemeenten samenwerken als regionale woningmarkt, waarbij wel vanuit de lokale behoeften wordt gestart. De individuele gemeenten besluiten daarbij zelf over de eigen plannen. Programmatische en planningsafspraken worden op Peelniveau alleen op hoofdlijnen gemaakt.