Eigenaren van een rijksmonument dat een woonhuis is, kunnen tot en met 30 april de woonhuissubsidie aanvragen. De instandhoudingssubsidie is voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument in het voorgaande jaar. Er is geen minimum- of maximumaanvraagbedrag vastgesteld. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.