Het college van B&W van Laarbeek wil dat er een zebrapad wordt aangelegd op de Burg. Mostermanslaan in Lieshout. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 27 januari tot vrijdag 10 maart ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling, telefoon 0492 469 700.