In september 2021 gaf de gemeenteraad een zogenaamde ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af voor Zonnepark Vossenberg in Mariahout. De ontwerpvergunning is afgegeven door de ODZOB en heeft ter inzage gelegen. De volgende stap in het proces is het al dan niet afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad op 30 juni.