Door de toename van het sluipverkeer door en vlak langs de kom van Lieshout neemt de verkeersveiligheid in het dorp af. Dorpsraad Lieshout zou graag een concrete actie zien om de knelpunten buiten Lieshout op te lossen én de infrastructuur binnen het dorp verder te optimaliseren. Binnen het dorp zou overal een maximum van 30 km/uur moeten gelden en rondom het dorp 60 km/uur. Het sluipverkeer kan alleen opgelost worden als de knelpunten buíten Lieshout opgelost worden.