Zoek

Aankoop watergang Leije Gemert

Aankoop watergang Leije Gemert

Het college van B&W van Gemert-Bakel koopt een watergang aan de Leije in Gemert. De aankoop van de watergang is nodig voor de realisatie van een overslag groenafval- en gronddepotterrein. De gronden gelegen aan de noord- en zuidkant van de watergang zijn al eigendom van de gemeente. Door de aankoop wordt er één perceel gevormd dat geheel in eigendom van de gemeente is.