Nieuws

Waarschuwing voor nepmail van de politie

De politie waarschuwt voor een e-mail waarvan het lijkt dat die namens de politie verstuurd is. Er zijn veel meldingen over binnengekomen. In het mailtje zitten een aantal hyperlinks. De politie meldt dat ze dit soort links nooit gebruikt. Heb je zo’n mail ontvangen, gooi die dan meteen weg en klik in elk geval niet op de linkjes, zo luidt het dringende advies.

Herbestemming Jodenpeeldreef 2a in De Rips

De eigenaar van de Jodenpeeldreef 2a in De Rips vraagt de gemeente Gemert-Bakel om medewerking bij de herbestemming van het agrarisch bedrijf van varkens- naar akkerbouwbedrijf. Gevraagd wordt principetoestemming voor verkleining van het bestemmingsvlak van het agrarisch bedrijf; op het te vervallen deel zijn de varkensstallen al gesloopt. Na de beëindiging van de intensieve veehouderij komt er een akkerbouwbedrijf terug waarvoor een nieuwe loods wordt gebouwd. Het college van B&W verleent onder voorwaarden medewerking aan het verzoek.

Wijziging bedrijfs- naar woonbestemming Ravensgat 4

Onder voorwaarden verleent het college van B&W van Gemert-Bakel medewerking aan het verzoek voor wijziging van het bestemmingsplan aan het Ravensgat 4 in Bakel, waarbij de bestemming ‘bedrijf’ wordt omgezet naar ‘wonen’. Het metaalbewerkingsbedrijf wordt beëindigd en de bedrijfsmatige opstallen worden gesloopt, m.u.v. de boerderij waar de bestaande bedrijfswoning toe hoort. Ook wordt een afwijkingsbevoegdheid op grond van het ‘bestemmingsplan Buitengebied’ toegepast zodat een grotere wooninhoud dan 750 m³ kan worden toegestaan en de bestaande boerderij als geheel als woning kan worden behouden.

Principeverzoek Schutboomsestraat 20 in Milheeze

Het college van B&W van Gemert-Bakel verleent in principe medewerking aan een op 20 september 2021 namens de eigenaar van het perceel aan de Schutboomsestraat 20 in Milheeze ingediend verzoek voor herziening van het bestemmingsplan (of t.z.t. omgevingsplan) om er de bouw van één woning mogelijk te maken. Er staat nu een woonhuis met enkele bijgebouwen, waaronder een loods van ruim 300 m². De verzoeker wil deze loods slopen, dit gedeelte van het perceel afsplitsen en hierop een nieuwe woning bouwen.

Gemert speelt tegen Quick

De eerste wedstrijd van 2023 zou voetbalvereniging Gemert in Amsterdam spelen tegen JOS/Watergraafsmeer, maar die wedstrijd werd afgelast. Zodoende heeft Gemert zich een week langer kunnen voorbereiden op de hervatting van de competitie. Op zondag 29 januari ontvangen de zwartwitten op sportpark Molenbroek de nummer 12 van de ranglijst, het Haagse HV & CV Quick. De Haantjes, zoals hun bijnaam luidt, is bezig aan het zesde seizoen in de derde divisie en staat bekend als stabiele ploeg met technisch en verzorgd spel.

Nieuwe keeperstrainer bij VV Gemert

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt keeperstrainer Theo van den Boogaard bij voetbalvereniging Gemert opgevolgd door Rob Vonk. Van den Boogaard was bij de Gemertenaren in bijna twintig jaar keeperstrainer, assistent-trainer, teammanager en lid van de Technische Commissie. Rob Vonk, in de jaren negentig één seizoen keeper in de Gemertse selectie, keepte tot zijn 39e bij Boekel Sport. Bij die club is hij nu nog keeperstrainer, evenals bij de Gemertse jeugdselectieteams. Van den Boogaard blijft lid van de technische commissie.

Goededoelenmarkt bij OJC Fuse in Bakel

Op zondag 29 januari is er van 12:00 tot 19:00 uur een Goededoelenmarkt bij Open Jongerencentrum Fuse aan de Dorpsstraat 25 in Bakel. Door het verkopen van hapjes uit verschillende landen wordt geld ingezameld voor Bosnische kinderen die een bril nodig hebben. Dit initiatief komt van de stichting Out of Area, die verschillende projecten heeft om waar mogelijk Bosnië te helpen. Ook LEVgroep Laarbeek heeft in Bakel een kraampje met allerlei spulletjes om hetzelfde project te steunen.

Zwerfvuil opruimen in Handel

Op zondag 29 januari maken de vrijwilligers van Schoon Gemert-Bakel hun gemeente weer wat schoner. Ze gaan in Handel zwerfvuil opruimen. Er wordt om 10.00 uur verzameld bij de plaatselijke kerk en vervolgens wordt er zo’n twee uur zwerfvuil geraapt. Waarschijnlijk richten ze zich daarbij op de Handelse bossen en het gebied rondom de Rooije Plas. Het opgehaalde zwerfvuil wordt in zakken bij de kerk verzameld en daags daarop door medewerkers van de gemeente opgehaald. Iedereen kan meedoen; vooraf aanmelden is niet nodig.

Repaircafé wellicht ook in Aarle-Rixtel

Repaircafé Howeko nam het initiatief om na te gaan of er, naast de Repaircafés in Beek en Donk en Lieshout, ook in Aarle-Rixtel een Repaircafé actief zou kunnen zijn. In een Repaircafé worden door vrijwilligers spullen gerepareerd onder het motto ‘weggooien is zonde – gun uw apparaat een tweede ronde’. Informatie over de wereldwijde functionerende Repaircafés vindt u op repaircafe.org. Heb je interesse om als vrijwilliger voor een eventueel Aarles Repaircafé te werken, dan kun je dat melden via repairlaarbeek@gmail.com.

Repaircafé Laarbeek bij Howeko

Bij Howeko in Beek en Donk wordt vrijdag 3 februari weer een Repaircafé gehouden. Dat gebeurt elke eerste vrijdag van de maand. Mensen kunnen daar terecht met defecte huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, strijkijzers of koffieapparaten maar ook voor de reparatie van kleding. Naast de kosten van eventueel vervangende onderdelen komt er een vrijwillige bijdrage bij. Voor kledingreparatie is het fijn wanneer er een afspraak gemaakt wordt via repairlaarbeek@gmail.com. Howeko zit aan het Wethouder Heinsbergenplein 6. Het Repaircafé is open van 09.00 tot 11.30 uur.