Desktop

Tablet

Zoeken
gemeentehuis-gemert-bakel
Camperplaatsen van Gerardusplein naar Dribbelei

Klachtenprocedure Omroep Peelrand

Meest bekeken

Omroep Peelrand vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek voorzien worden van de juiste informatie en dat zij zich gehoord weten door de omroep. Gaat er iets fout in onze berichtgeving, heb je problemen met de ontvangst van onze kanalen, voel je je niet gehoord of voel je je onheus bejegend door een van onze medewerkers? Dan horen we dat graag, zodat we samen met jou naar een passende oplossing kunnen zoeken. Je kunt je klacht via het speciale klachtenformulier op onze website indienen. Je mag natuurlijk ook telefonisch contact opnemen via 0492-463624 of een mail sturen naar bestuur@omroeppeelrand.nl. Het bestuur van Omroep Peelrand reageert binnen 5 werkdagen op je melding. Naar aanleiding van je klacht wordt er een onderzoek gedaan. Zo nodig toetsen we de klacht aan onze redactionele afspraken en uiteindelijk ook aan de wet. Als de klacht gegrond is, zal de omroep er alles aan doen om de situatie te corrigeren of om een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling in te stellen. Je wordt hiervan dan op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend worden gegronde klachten besproken met de betrokken medewerkers. Indien gewenst ontvang je een schriftelijk terugkoppeling naar aanleiding van de klacht. Het is mogelijk dat je het niet eens bent met onze klachtafhandeling betreffende berichtgeving of dienstverlening. In dat geval kun je de klacht melden bij de Raad voor de Journalistiek. Zij zullen de klacht onderzoeken en ook uitspraak doen. De Raad van de Journalistiek is daarbij onafhankelijk. Meer weten over de raad? Klik hier: https://www.rvdj.nl en kijk onder ‘voor klachten over journalistieke activiteiten’. Het is voor Omroep Peelrand van belang om klachten te registreren. We gebruiken de geregistreerde klachteninformatie voor het beantwoorden van de klachten en voor het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering.