Search

Wie zijn wij?

Omroep PeelRand is de lokale omroep voor de gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek.

Voortgekomen uit Omroep Centraal (Gemert-Bakel) en omroep Kontakt (Laarbeek). Bestaande uit vrijwilligers die hun sporen al tientallen jaren bij de omroep hebben verdiend.

  • 24 uur per dag Radio met informatie uit alle kernen.
  • Sociale media met video en berichten met nieuws wat er toe doet.
  • TV programma’s door en over de gemeentes, politiek, verenigingen etc.

Journalistieke onafhankelijkheid

– De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, ander dan op de wijze zoals in het redactiestatuut geregeld. Er is binnen de omroep een duidelijke scheiding tussen de redactie enerzijds en de commerciële afdeling anderzijds.
– De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.
– De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
– De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

Redactie

Gemeentezaken
Wim vd Burgt
Redactie
Ans Corbeij
Redactie
Ton Sterke
Redactie
Ronnie Tijssen
Redactie
Cis van Pinxteren
Redactie
Jorai Riemens
Redactie
Karin van den Heuvel
Redactie, Hoofdredactie, Gemeentezaken
Peter de Bruijn

Camera / Montage

Presentator
Peter de Bruijn
Presentator, Cameraman/vrouw, Montage
Karin van den Heuvel
Cameraman/vrouw
Jorai Riemens
Cameraman/vrouw
Joris van Bohemen
Cameraman/vrouw
Tonnie Bouw
Cameraman/vrouw
Jan Jansen
Cameraman/vrouw
Walther van Kessel
Cameraman/vrouw, Montage
Petro Leenders
Montage
Berend Koenders

Techniek

ICT, Techniek
Ben van Riel