Desktop

Tablet

Zoeken

Aanleg riolering Grotel 7 in Bakel

Aanleg riolering Grotel 7 in Bakel

Het college van B&W van Gemert-Bakel stelde overeenkomsten op voor de aanleg van de riolering voor Grotel 7 in Bakel (een afspraken- en een opstalovereenkomst). Via bestemmingsplan ‘Resort Grotels Goed’ kan er een recreatiepark gerealiseerd worden. Er lopen vergunningprocedures voor 136 recreatiewoningen en een centrale voorziening. Er mag pas gestart worden met bouwen als er een riolering is. Er is vergunning verleend voor een riolering in Grotel, Speurgt, Grotelseheide en Heikantseweg. De riolering ligt gedeeltelijk op gemeentegrond, vandaar een afspraken- en een opstalovereenkomst.