Search

Aanpassing voorbereidingsbesluit supermarkten Laarbeek

Aanpassing voorbereidingsbesluit supermarkten Laarbeek

Voor het vastgestelde voorbereidingsbesluit ‘Supermarkten Laarbeek’ is een aangepast voorbereidingsbesluit genomen. Daarin is een gebruiksbeperking opgenomen die inhoudt dat het verboden is om binnen de bestemmingen Centrum, Bedrijventerrein en Dienstverlening een supermarkt te vestigen of uit te breiden zolang dit voorbereidingsbesluit van kracht is, met uitzondering van de bestaande supermarkten. Per abuis was supermarkt Jan Linders in Beek en Donk slechts ten dele uitgezonderd van het voorbereidingsbesluit. Het besluit ligt tot en met 10 augustus ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.