Desktop

Tablet

Zoek

Aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen

Aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen

Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen om een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Klavierstraat in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt tot vrijdag 15 maart 2024 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling van de gemeente Laarbeek.

.