Zoek

ABL bespreekt commissievergaderingen

ABL bespreekt commissievergaderingen

Binnenkort vergaderen de raadscommissies Ruimtelijke Zaken (op 8 maart), en Sociale en Algemene Zaken (9 maart) van de gemeente Laarbeek. Aan de orde komen o.a. de kerkenvisie, ontwikkelingen rond tiny houses en de kadernota van de belastingsamenwerking. Algemeen Belang Laarbeek (ABL) bespreekt genoemde onderwerpen op maandag 27 februari om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk. Alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek zijn uitgenodigd. De complete agenda van de commissievergaderingen staat op laarbeek.nl.