Onder andere woonvisie en arbeidsmigrantenbeleid, transitievisie warmte, schuldhulpverlening, diverse bestemmingsplannen en onderhoudsplannen wegen en riool van de gemeente Laarbeek staan op de agenda van de komende raadscommissievergaderingen. Algemeen Belang Laarbeek nodigt iedereen uit om meningen daarover te delen met raads- en commissieleden en wethouder. Vanwege de coronamaatregelen kan dat alleen digitaal op maandag 10 januari om 20:00 uur. De agenda’s van de commissievergaderingen staan op de gemeentelijke website op de vergaderkalender van 11, 12 en 13 januari. Na aanmelding via info@abllaarbeek.nl krijgt u een link naar de bespreking.