Search

ABL bespreekt de begroting 2024

ABL bespreekt de begroting 2024

Jaarlijks wordt in Laarbeek de begroting voor het komend jaar vastgesteld en daarbij moet ook een doorkijk gemaakt worden voor de daaropvolgende jaren. Wat kan er verwacht worden aan kosten en waarin wil men investeren? Belangrijke onderwerpen waarvoor partij ABL  geïnteresseerde inwoners van Laarbeek uitnodigt hun mening te delen en de raads- en commissieleden en wethouder de juiste inzichten mee te geven. Dit overleg vindt plaats op maandag 6 november om 20.00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk.